Czym jest odnowiony iPhone 15?

Odnowiony iPhone 15 to używany iPhone, który został odnowiony i ponownie skonfigurowany tak, aby działał jak nowy. Poddawany jest on dokładnym testom, a wszelkie wadliwe części są wymieniane i starannie czyszczone przed ponowną sprzedażą.